Ania Syguła

swyk-klik/fotografia lifestyle/fotografia dokumentalna

Story of Ania Syguła

Moja fotografia, to przede wszystkim fotografia reportażowa. To podpatrywanie moich dzieci, nie ingerowanie w ich świat. Staram się wykorzystywać światło, przestrzeń którą zastanę w danym momencie. Poprzez fotografię chcę Ich zapamiętać takimi, jakimi są.. czym zajmują się na co dzień, jakie towarzyszą im emocje. Emocje… tak to one stanowią dla mnie ważny (jak nie najważniejszy!) punkt w fotografii, zarówno te uchwycone jak i te wzbudzone u oglądającego. Uwielbiam biel i czerń. ” pozdrawiam Ania Profil Autorki: https://www.facebook.com/ar.sygula

My photography is mostly a repo style. It’s like some looking at my childrens’ world, but without any interferences. I’m using a natural light and space at the moment. Through my photography I wont to remember my children as they are naturally, what they are doing during the day and what kind of emotions they are living with. The emotions… it’s are the most important point in my photograhy both the captured one and also the induced one. I love black and white photography. Ania