TYDZIEŃ 24

swyk-klik/fotografia dziecięcia/fotografia lifestyle/dziecięca fotografia dokumentalna/fotografia portretowa/dzień jak co dzień

….. nie ma tych samych momentów, odczuć, wyobrażeń… człowiek mruży oczy… wychyla się twarzą w stronę słońca, wystawia język do ciepłego deszczu, otwiera ramiona, by złapać promyki przygody… zapisujecie realność-nierealność jednocześnie… życie też jest przysmakiem, a w fotografiach widać nieposkromiony na niego apetyt…